جولای 2, 2020

شش دلیل مصرف سوخت بالا

مصرف سوخت بالا بسته به بسیاری از عوامل بیرونی، به ناچار در همان خودرو متفاوت است. دما، محیط مسافرت و سفرهای طولانی همه در بخشی از راندمان سوخت شما نقش دارند. اما عملکرد داخلی وسیله نقلیه شما نیز می تواند بر کارایی سوخت شما تأثیر بگذارد ، همانطور که عادات شخصی شما نیز ممکن است باشد. دلایل مصرف سوخت بالا 1. ... ادامه مطلب